MountainSceneri

"Skygger i Wengen-dalen"


2006.

Olie på lærred 108 cm X 80 cm

Privateje.


"Bjerge er ikke simple bjerge"


2008.

Olie på lærred. 108 cm x 80 cm

Pris: Kr. 10.500-


Der hvor sproget "står af" og bliver til lyrik, netop der tager maleriet over, og fastholder langt bedre mine synsoplevelser !


"For mig er bjerge styrke, og de har iboende kraft, som jeg oplever som nærvær, og som er livgivende at opholde sig i.


Bjerge er meditative fordi de stopper min vante tænkning. Med deres linjer og størrelsesforhold "ophæver de min fornuft". Afstande og størrelsesforhold bliver logisk set svære at få hold på i bjergområder.


Hjernen må ofte "give op", og tankevirksomheden tvinges til at stoppe, hvorved de befriende meditative rum opstår, som fredelige pauser.


Bjerge er for mig ikke "eftertænksomme" i bogstavelig forstand, for de stopper tankevirksomhedes normale "sludrende baner", og giver tankevirksomheden frihed til at sanse de store dimensioner. Selve sansningen og væren er målet.


Omvendt indebærer sansningen en slags "intuitiv eftertænksomhed", en form for viden eller vished, som ligger hinsides det sproglige univers. Bjerge overskrider på denne både mine indre grænser!

       

Linjeføringen mellem rå klippesider, og bevoksede dalområder danner ofte mønstre, der lever deres helt eget liv, og blandes med de flygtige skyformationer, som hele tiden forandres. Grønne dal-områder flyder silkeblødt. Men mit sprog er utilstrækkeligt, og det begrænser min sansning, og det forfejler oplevelsen ved at henvise til konkrete ting. Sansningen er langt større end min sproglige beskrivelse nogensinde formår.


Men der hvor sproget "står af" og bliver til lyrik, netop der tager maleriet over, og fastholder langt bedre mine synsoplevelser! " 


Hvis man kunne forklare et maleri ved hjælp af sproget, så ville maleriet være overflødigt, og uinteressant  !


"Hvis jeg kunne fortælle om mine oplevelser af bjerget, så fortalte jeg herom til alle der gad lytte, og jeg skrev en lang historie om bjerget, der udtømte dets hemmeligheder.

Men jeg kan ikke !

Jeg maler i stedet mine oplevelser, og forsøger at skabe den dimension af liv som jeg billedsprogligt kan formidle. Hensigten med mine bjerge at indfange tilskuerens opmærksomhed, og "slukke" hans sproglige tilgang til bjerge, ved hjælp af den billedkraft, som jeg selv indfanges af.     


Bjerge er meditative, og det er denne tilsvarende meditative dimension jeg forsøget at indfange i mine bjergbilleder. Hvis man kunne forklare et maleri ved hjælp af sproget, så ville maleriet være overflødigt, og uinteressant. For oplevelsen er ikke sproglig, men i langt højere grad billedlig. For mig er billedet en indgang. "En virkelighedstro og realistisk gengivelse af bjerget er kedelig, fordi bjerget altid overgår gengivelsen. Maleriet er ikke en gengivelse af bjerget, men af oplevelsen af bjerget!


"Bevægelser i dal"


1974

Olie på lærred. xx cm  X  xx cm


Bjerge har været et centralt motiv fra et meget tidligt tidspunkt, og billedet "Bevægelser i dal" fra 1974 er et eksempel herpå.

Privateje.

"Yellow Glaciers"


2019.

Olie på lærred. 70 cm x 50 cm

Privateje.


"Tchuggen & Eiger"


2018.

Olie på lærred. 70 cm x 50 cm

Pris: Kr. 7.800-


"Tchuggen"


2019.

Olie på lærred. 81 cm x 60 cm

Pris: Kr. 10.500-


"The Four Mountains"


2019.

Olie på lærred. 70 cm x 50 cm

Pris: Kr. 7.800-


"Gurnigel Area"


2019.

Olie på lærred. 70 cm x 50 cm

Pris: Kr. 7.800-


"Beyond Blue Logic"


2019.

Olie på lærred. 70 cm x 50 cm

Pris: Kr. 7.800-


"Beyond Blue Logic - exception-1"


2019.

Olie på lærred. 70 cm x 50 cm

Pris: Kr. 7.800-


"Gurnigel Blue night Logic - exception-1"


2019.

Olie på lærred. 70 cm x 50 cm

Pris: Kr. 10.500-


"Blue Glaciers"


2019.

Olie på lærred. 70 cm x 50 cm

Pris: Kr. 10.500-


"Bevægelser gennem Wengen-dalen"


2005.

Olie på lærred. 100 cm x 80 cm

Privateje.


Copyright a@anker-art.dk All Rights Reserved

CONTACT DETAILS

2720 Vanløse

Denmark

(+45) 5148 1396

LATEST NEWS


Juli 2019:

Udstilling hos IT-Virksomheden: SDC A/S.

August 2019:

Nye malerier er færdige, og kan ses under fanen: "Mountain Sceneri"

UPCOMMING


Sommer 2019:

Yderligere Blå bjerg-malerier er i proces i serien af de nye stiliserede og forenklede motiver, med anvendelse af rene stærke farver.