YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

Udstillingen med oliemalerier af den danske billedkunstner Anker Høyer er under opbygning fra februar 2008.


• De udstillede malerier i denne første udgave er primært privat-ejede billeder.
Disse privatejede billeder medtages for at vise de temaer, som har været fremme i Anker Høyers virke.


• Udstillingen vil løbende blive supleret med helt aktuelle værker. 
Henvendelse herom til kunstneren via fanebladet "Kontakt".• Klik på fanebladene ovenfor for manøvrere rundt i udstillingen. 

 


 

     

 

Velkommen til Anker-Art

 

Denne Web-Udstilling med Anker Høyers Billedkunst rummer dels en permanent udstillingsdel, der viser et repræsentativt udsnit af kunstnerens værker bagud i tid, og den rummer dels de helt aktuelle værker som løbende udbydes.

 

Temaer
De overordnede temaer beskrives og kommenteres af Anker Høyer, og fungerer som suplement til billedudvalget.


Skitser

Ligeledes vil der i et vist omfang, blive vist skitser-og fotomateriale fra tilblivelsen af de enkelte værker, således at der gives et indblik i processen og teknikken bag disse.


Inspiration

Der vil også være beskrevet, hvorfra inspirationen bag de viste værker stammer.


Stilart

Samtlige motiver hos Anker Høyer tager nøje afsæt i den genkendelige virkelighed, og er som sådan "naturalistiske". Men ofte med svage elementer fra surrealismen, og altid med stiltræk fra Jugendstil eller Art Nouveau.
Det er således aldrig den genkendelige virkelighed der er målet. Det handler om at gengive den specielle bevægelse, de linier, de mønstre og de farver der også ligger i motiverne, men som for den almindelige rationelle fornuft ikke er tilstede. Det er denne lidt surreelle fornuft der er målet.    


 

 

Anker Høyer. Foto august 2008.   

 

 

 

 

 

 

Udstillingen viser værker af billedkunstneren inddelt i de tre overordnede temaer, som hans værker kan placeres indenfor: 
CityScenery:
MountainScenery:
NatureScenery: